Kraniosakral terapi och SomatoEmotional Release®

Kraniosakral terapi är en mjuk, lätt och långsam behandling av skallben, ryggrad och även andra delar av kroppen. Behandlingen är djupt avslappnande och stressreducerande. Klienten ligger på rygg på en mjuk behandlingsbänk och behandlingen sker med kläderna på, bara ev. skärp, skor och glasögon behöver tas av.

Termen kraniosakral kommer från av orden kranium och sacrum, det vill säga kroppens ben i huvud och ryggslut. Vid dessa ben fäster dura mater-membranet, det membran som omger det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). Det är detta membran som tillsammans med sina beninfästningar, cerebrospinalvätskan och de intrakraniella membranen bygger upp det kraniosakrala systemet. I det kraniosakrala systemet finns en rytmisk rörelse som kallas den kraniosakrala rytmen, som orsakas av produktion och absorption av ryggmärgsvätska inuti hjärnans ventrikler. Frekvensen hos denna rytm är hos en frisk vuxen 6–12 cykler per minut.

Det kraniosakrala systemet är ett av kroppens mest grundläggande system och det både påverkar och påverkas av andra system i kroppen, som det endokrina systemet, nervsystemet, hjärt- och kärlsystemet samt de inre organen. Tack vare dessa kopplingar kan listan på vilka symtom och sjukdomstillstånd som kan behandlas med kraniosakral terapi göras mycket lång.

Systemet kan även påverkas av traumatiska upplevelser. Yttre påverkan såsom fall, slag och olyckor påverkar kroppens vävnader och om det även finns ett starkt känslomässigt inslag i samband med händelsen så finns det risk för att kroppen just då saknar förmåga att bearbeta och bryta ner de biokemiska ämnen som känslorna frigör.

Då kapslas känslan in i vävnaden med risk för bestående nedsättning av vävnadens funktion. Dr John Upledger i USA som var en av grundarna av kraniosakral terapi utvecklade en metod för att frigöra sådan känslomässig spänning i vävnaderna. Metoden kallas SomatoEmotional Release® (somato=kropp, emotional=känslomässig, release=frigörelse) och utgör en integrerad del i kraniosakral terapi.

Den kombinerar effektiva psykologiska tekniker med kroppsterapi, något som ofta visat sig vara nyckeln vid kroppsliga besvär. Detta skapar en effektiv och säker ram för bearbetning och läkning. SomatoEmotional Release® öppnar klintens ögon för sambandet mellan mentala problem och fysiska sjukdomstillstånd, något som är till hjälp vid behandling av psykosomatiska sjukdomstillstånd.

Metoden har använts med stor framgång i USA för att behandla krigsveteraner med posttraumatiska stresstillstånd.

(Texten är omarbetad från en text på www.upledger.se)