Psykopraktik

Som licencierad Psykopraktor ® arbetar jag med fobier, psykiska såväl som fysiska trauman, känslomässiga obalanser, stress, utbrändhet, utmattning, kroniska smärtor, oro, ångest, nedstämdhet, relationsproblem osv, men även förebyggande verksamhet t ex stressreducering, målbildsträning, stresshantering och coaching.

De olika tekniker jag använder under en behandling anpassas till dina behov och förutsättningar just nu. Jag använder mig t.ex. av kraniosakral terapi med SomatoEmotional Release® och NEP (Neuro Energetic Psychology), som är en metod utarbetad av Richard Duree, en amerikansk psykolog och kinesiolog. Jag arbetar både med kroppsbehandling och fördjupad dialog samtidigt, dvs varianter av kroppspsykoterapi.

Andra metoder är olika varianter av energipsykologi, t.ex. TTT (Trauma Tapping Tecnique), EFT (Emotional Freedom Tecnique) och PAP (Psychological Acupressure). Du kan läsa mera om dessa behandlingsformer under rubriken Länkar och artiklar. (Under bearbetning!)

Olika visualiseringar och guidad meditation kan också ingå. Var beredd på att jag även vid behov och efter överenskommelse med dig kan använda mig av andra helandemetoder jag lärt mig under livets gång och funnit mycket användbara, bla andningstekniker, healing, schamanskt helande, medial vägledning etc.

Jag arbetar på en personlig nivå med närvaro, och med respekt för din integritet. För att djup läkning ska uppnå tex vid trauma behöver nervsystemet kunna förankras i en djup gemenskap och medmänsklighet. Tekniker är alltid underordnat det djupa personliga mötet mellan klient och Psykopraktor ®.

Notera att psykopraktik är ett bra komplement till pågående medicinering eller psykoterapi och är inte en ersättning för dessa behandlingar.