Fytoterapi, näringsterapi, funktionsmedicin

Jag arbetar med näring och örter utifrån ett funktionsmedicinskt perspektiv.
Funktionsmedicinen beaktar hur hela kroppen fungerar och fokuserar inte på diagnoser och symptom separerade från helheten.

Din egen berättelse om hur du mår och vill må och särskilda frågeformulär som du får fylla i kan kombineras vid behov och efter önskemål av dig med olika typer av funktionsmedicinska tester (tex saliv, urin, blod, hår etc) som visar hur just din kropp hanterar sin miljö.
Vi arbetar sedan tillsammans fram ett program som innefattar t ex näringstillskott, örtmedicin, diet, livsstilsförändringar och eventuellt annan behandling för att uppnå optimal hälsa och välmående.

Exempel på arbetsområden:

 • Förebyggande hälsoarbete
 • Kroniska hälsoproblem
 • Livsstilsrelaterade hälsoproblem
 • Trötthet
 • Utmattning
 • Värk på olika ställen i kroppen
 • Migrän
 • Fibromyalgi
 • Hudproblem
 • Mag-tarmproblem
 • Övervikt/undervikt
 • Återkommande infektioner
 • Sömnproblem
 • Näringsbrister/överskott
 • Nedsatt avgiftningsförmåga
 • Matöverkänsligheter och andra överkänsligheter (t ex dofter, elöverkänslighet etc) osv