Funktionsmedicinska labtester

I samarbete med olika laboratorium kan jag erbjuda många olika funktionsmedicinska labtester, till exempel hårmineralanalys, hormonanalyser, tarmfunktion, tungmetalltester, gentest mm.

Funktionsmedicinska tester beställs efter konsultation hos mig, du kan alltså inte bara göra ett test utan tolkning och rådgivning.

Det finns olika anledningar att göra funktionsmedicinska tester. Ibland vill klienten ha ”svart på vitt” innan man gör större livsstilsförändringar. Ibland används testerna för att bekräfta vad kinesiologisk muskeltestning antyder.

Gentester kan ge vägledning om unik skräddarsydd livsstilsrådgivning och vilka kosttillskott som kan behövas för att kunna komma åt även större och mera djupgående hälsoproblem. De kan dessutom användas förebyggande när man vet att det finns återkommande problem i släkten.
Nordic Labs har några olika uppsättningar gentester bla Hälsa, Diet och Sport. Dessa tester har ett urval gener som man vet påverkar varje område och i labrapporten finns individuella råd om epigenitik, dvs hur din livsstil kan påverka genernas uttryck. Generna styr inte ditt liv, det är din miljö (livsstil) som styr dina gener!

Läs mer här (på engelska) om vilka tester jag kan erbjuda via
Nordic Labs.

Hårmineralanalys: En hårmineralanalys speglar vad din kropp gör med mineraler och indirekt med andra näringsämnen och vissa hormoner. Ofta visas brister, överskott eller inbördes relativa obalanser långt tidigare i håret än i blodet.
I analysen som medföljer resultatet diskuteras möjliga konsekvenser och du får ett program för balansering av dina näringsnivåer.

Oftast använder jag hårmineralanalys vid behov i ett större funktionsmedicinskt perspektiv men många gör också en analys av nyfikenhet för att få veta mer om hur kroppen mår. Den är också ett bra redskap för förebyggande hälsovård.

I kostnaden för en analys ingår en halvtimmes konsultation för provtagning och rådgivning, själva analysen och medföljande skriftliga tolkningar på svenska, samt en timmes konsultation med mig där vi går igenom analysen och tolkningen tillsammans.
Om du vill utarbetar vi då också en plan för din balansering. OBS! Själva kosttillskotten för en eventuell balansering ingår inte.

Vill du göra en hårmineralanalys så bokar du en halvtimmes konsultation i bokningssystemet.
Den efterföljande timmens tolkning kan du inte boka själv utan den bokar vi tillsammans vid provtagningstillfället. Det brukar ta ca en månad innan resultatet från hårmineralanalysen kommer.

Laboratoriet i USA som gör analysen:
Trace Elements