Om behandlingarna

Här finns några berättelser om hur några olika behandlingar hos mig kan gå till. Det är bara ett litet urval, jag arbetar med fler problemområden än vad som nämns här. Oftast kommer klienten till mig med ett problem som den vill ha hjälp med, och utifrån varje klients individuella behov väljs sedan behandlingsmetoderna. Några berättelser är principberättelser, dvs klienterna som beskrivs är en sammanblandning av flera klienter med liknande problem och behandlingar, eftersom en enskild person inte ska kunna kännas igen. De berättelser som inte är principberättelser har klientens medgivande.

Migrän

Andreas kommer med önskan om att lindra sin migrän, som kommer i svåra attacker flera gånger i veckan. Migränmedicin fungerar oftast, men han vill kunna dra ner på medicineringen som ger biverkningar. Andreas tycker att de täta anfallen och medicineringen påverkar hans arbetsförmåga negativt. Han har haft migrän sedan 8 års ålder.
Jag känner kraftiga störningar i den kraniosakrala rytmen hos alla skallben och ansiktsbenen känns lite intryckta. Andreas tror att det handlar om sviter av en mindre bilolycka för ett par år sedan. Efter ca 5 behandlingar med kraniosakral terapi minns han plötsligt en olycka när han åkte skateboard som 6-åring. Han minns att han kraschat i full fart med skateboarden och skadat ansikte och tänder. Andreas hade inte tänkt på denna händelse på länge, men nu blev minnet tydligt igen. Framförallt är det känslorna av besvikelse som kommer fram nu. Han hade studerat de stora barnen när de åkte skateboard, han hade övat och övat och han VISSTE att nu kunde också han det svåra hoppet. När Andreas minns den djupa känslan av besvikelse och misslyckande känner jag hur ansiktsbenen liksom glider på plats under mina händer. Efter ytterligare ett par behandlingar med mindre korrigeringar av skelettdelar och lite bearbetning av känslominnet från olyckan (”Jag klarar ju ingenting, det är ingen mening jag försöker, det går bara på tok om jag satsar”) rapporterar Andreas att han inte längre får migrän. När jag pratar med honom ett halvår senare har han haft ett enda migränanfall som kom efter en extra stressig period, men den ständigt återkommande migränen är borta.

Det finns många grundorsaker till migrän och annan huvudvärk, tex gamla skador, hjärnskakning, inflammerad tarm och intoleranser mot olika födoämnen, obalans bland hormoner, kroniskt spända muskler eller känslomässig stress. Behandlingen kan bli helt olika utifrån vilka grundorsaker huvudvärken eller migränen beror på.

 

Depression efter operation

Bodil kommer till mig eftersom hon har ont i nacken. Eftersom jag frågar om eventuella skador och sjukdomar berättar hon att hon ca ett år tidigare hamnat akut på operationsbordet för en livsavgörande hjärtoperation. Själva operationen gick bra, men efteråt på intensivvårdsavdelningen hade hon mått mycket dåligt. Under tillfrisknandet från operationen hade Bodil fått visst stöd på sjukhuset för att bearbeta händelsen. Nu var dessa samtal avslutade men hon hade fortfarande svårt att sova, fick ibland ångest och hon kunde börja gråta utan anledning. Hon drog sig allt mer undan från socialt umgänge. Från läkare hade hon fått antidepressiv medicinering och sömntabletter. Nu hade hon också fått ont i nacken.

Under de första behandlingarna etablerade vi en trygg fysisk kontakt med kroppen, jag behandlade ärrvävnad efter operationen och arbetade med att minska stressresponsen i centrala nervsystemet och vagusnerven. Vi började med små visualiseringsövningar där Bodil fick ge olika delar av kroppen  symboliska uttryck. Bland annat ”berättade” hjärtat att det inte förstod varför det blev stoppat och lagt på is. Bodil kunde bit för bit i symbolisk form uppleva hur olika delar av kroppen uppfattat tiden under och efter operationen och vad som nu behövdes för att kunna läka. Syftet med behandlingen var att via symbolerna etablera en kontakt med det undermedvetna som sitter i kroppen. Kroppen fick helt enkelt berätta sin historia. Vi kunde lugna ner de stressystem som fastnat i överlevnadsläge, och återupprätta tillit och livsglädje.

Ett halvår efter avslutad behandling rapporterar klienten att hon mår bra, och känner sig som sig själv igen. Hon har kunnat trappa ut och avsluta sin medicinering med antidepressiva och sömntabletter eftersom hon inte längre behöver dem. Och värken i nacken är borta.

Notera att det inte handlar om att i behandlingen fullt ut återuppleva traumatiska händelser. Istället bearbetas händelserna i mer eller mindre symbolisk form. Dessutom hade Bodil mycket få minnen, eftersom hon varit nedsövd. Att återuppleva en traumatisk händelse fyller ingen positiv funktion, snarare kan stressystemet återtraumatiseras och läkning försenas. Att behandlingen är effektiv även om den använder sig av visualisering och symbolik är ett välkänt fenomen inom psykologin (tex symboldrama, hypnos etc.) Den fysiska kontakten mellan klientens kropp och mina händer (klienten har alltid kläder på) är en viktig del av denna behandling.

Att få symptom som postraumatisk stress efter en större operation är inte alldeles ovanligt. Det kan vara en stressrespons som involverar det parasympatiska nervsystemet och som vanligtvis aktiveras vid hot som uppfattas som livshotande, men som även i vissa fall kan reagera på operation under sövning. (Polyvagal theory, Dr. Stephen Porges.)

 

Hårmineralanalys

Jag har många klienter som vill prova på hårmineralanalys. Ibland bara av nyfikenhet, ibland förebyggande för klienten vill vara ”på topp”, men ofta för att se om det fattas dem något eftersom de mår dåligt på ett eller annat sätt. Exempelvis syns långvarig stress tydligt i svaret på en hårmineralanalys. Ibland behöver vi då komplettera näringsterapin med tex kraniosakral terapi för att komma åt orsaken till stressen. Det kan också vara tvärt om: ångest och depression som man trott har psykiska orsaker är helt och hållet näringsobalans.

Carl vill göra hårminaralanalys eftersom han inte längre orkar med det höga tempot i sina studier. Han känner sig trött, håglös och rätt och slätt deprimerad, och han tror att det kan bero på ”vitaminbrist”.  Analyssvaret visade på en stressrespons, men hårprovet innehöll anmärkningsvärt höga värden av grundämnet vanadin och mycket låga värden av järn. Både överskott på vanadin och lågt järn kan ge symptom som depression, håglöshet och aptitlöshet. Ett överskott på vanadin kan orsaka just brist på järn. Jag frågade om Calle märkt att tungan haft konstig färg (vid besökstillfället såg tungan bra ut) och han svarade förvånat att han tyckt att tungan varit nästan grön ibland. En exponering av vanadin kan ge svagt grönfärgad tunga som ett av symptomen. Tydligen hade han fått i sig vanadin på något sätt. Vi misstänkte att det kanske kom det från skadade konservburkar av tveksam kvalitet, eller möjligen vattenkokaren med synliga värmeslingor. Den flagade inuti och var missfärgad.
Carl följde tillskottsprogrammet som rekommenderades i analysen och som var designat just för hans behov, han lät bli konservburkarna och bytte ut vattenkokaren. Ett halvår senare var han glad och i full fart och hade nästan glömt bort hur tungt livet varit innan han gjorde hårmineralanalysen.

Just överskott av vanadin är inte så vanligt, men rätt ofta hittar vi helt opsykologiska orsaker till psykologiska besvär i en hårmineralanalys. Ett annat, mycket vanligare exempel på en näringsobalans som kan ge psykiska symptom hos framförallt kvinnor är överskott av koppar. Det kan man behandla med kostillskottsprogrammet efter en hårmineralanalys på liknande sätt som i berättelsen ovan .

 

Gentest

Doris kom till mig för hon hade haft en hjärtinfarkt och ville öka möjligheterna att slippa ytterligare en hjärtinfarkt. Hon berättade att ”alla” i hennes släkt på mammans sida fick hjärtinfarkt förr eller senare. Hon medicinerades bla med statiner och nitroglycerin (mot kärlkramp) men hade inget högt blodtryck. Doris tyckte det var lite konstigt att de flesta släktingar som fått hjärtinfarkt inte heller hade högt blodtryck. Dessutom var det ingen som rökte, nästan alla var nykterister, och de flesta levde relativt enkelt och stillsamt. Många av de kända riskfaktorerna var alltså låga. Hon ville göra ett gentest eftersom det fanns en så tydlig ärftlig benägenhet för hjärtinfarkt i hennes släkt och syftet med ett gentest är att kunna använda sig av kända metoder som minskar effekten av gener som inte fungerar optimalt, dvs epigenetiska faktorer.

De gener som brukar vara involverade i ärftliga hjärt-kärl problem var faktiskt helt utan anmärkning i Doris testsvar. Det var lite oväntat! Däremot hade de flesta generna i testet som handlade om hur kroppen använder antioxidanter problem med att fungera optimalt. Dessutom fanns några andra gener som arbetar med avgiftning i levern som hade någon liten fnurra, även om det inte var av det mer allvarliga slaget. Tex var genen som är involverad i nedbrytning av koffein inte så aktiv. Forskning visar att för människor som bryter ner koffein bra kan kaffe ha en skyddande effekt mot just problem i hjärta-kärl, men tvärtom gäller om du har svårt att bryta ner koffein.
En gen som arbetar med nedbrytning av stresshormoner visade också att Doris hade ca 30% långsammare nedbrytning av stresshormoner än om genen arbetar optimalt. Doris behövde alltså en bra strategi för att förhindra att hennes kropp har för höga nivåer av stresshormoner under för lång tid, eftersom stress ger ökade nivåer av inflammation. Man vet ju idag att den allra största orsaken till problem med hjärta-kärl är en kronisk, låggradig inflammation.

För just Doris handlade de epigenetiska arbetet alltså om att höja nivån av antioxidanter som kroppen behöver för att tex kunna minska inflammation. Doris fick ett individuellt anpassat livsstilsprogram som för hennes del handlade om anti-inflammatorisk kost, lagom nivå på motion, vissa utvalda kosttillskott, och hon valde att börja med yoga som ett sätt att minska sin stressrespons. Hon berättade att gentestet som visade ”svart på vitt” vad som behövdes var den motivationsfaktor hon behövde för att kunna göra omfattande förändringar i diet och livsstil.

När jag träffade Doris nästan ett år senare hade hon inte längre kärlkramp. Hon hade tillsammans med läkare avslutat behandlingen med statiner eftersom hon hade tydliga biverkningar av dem. Hon berättade att hon mådde klart bättre av koffeinfritt kaffe, hon hade vant sig vid den anti-inflammatoriska antioxidantrika kosten och var nöjd med tillvaron. Dessutom visade arteriografmätningar hon gjort hos en kollega till mig på påtaglig förbättring, dvs risken för hjärtinfarkt hade minskat. (En arteriograf mäter kärlstelhet som är en tydlig indikator på risk för hjärt-kärl problem.) Det hade också varit intressant att mäta nivån på inflammation i kroppen före och efter livsstilsförändringarna med blodprov, vilket vi inte gjorde. Men det viktigaste för Doris var trots allt att hon faktiskt mådde så mycket bättre nu.

 

Utmattning och magproblem

Många av mina klienter kommer för de vill ha hjälp att komma tillbaka till arbetet efter att ha varit sjukskrivna för utmattningssyndrom. Erik hade också varit sjukskriven länge, men trots att han fått arbetsrehabilitering blev han sakta bara sämre. Han var rätt förtvivlad när han kom första gången, det var liksom ett sista försök för att åtminstone ha provat ”allt”. Och Erik tyckte att det mesta i kroppen krånglade. Han hade värk i muskler och leder, ofta huvudvärk, magen krånglade jämt, han sov dåligt och han tyckte att han fick mer och mer ångest. Och så var han alltid, alltid så vansinnigt trött. Läkare hittade inga större fel vid provtagning utan antog att stress var grundorsaken.
Eftersom Erik hade hört talas om kraniosakral terapi och ville prova det började vi där. Han tyckte behandlingen var väldigt rogivande, han började sova lite bättre, musklerna blev mer avslappnade och värken blev mindre intensiv. Jag testade också igenom kroppen med kinesiologisk muskeltestning, och det verkade finnas en kraftig obalans i tarmfloran. Erik hade arbetat utomlands under några år i tropiska områden, och sedan dess hade magen krånglat. Vi påbörjade en behandling med örter mot parasiter, och några fler örter för att stötta leverns funktion. Under några månader åt Erik mat anpassad för att läka tarmens slemhinnor. Magen slutade krångla, och vi la sedan till några utvalda kosttillskott för att underlätta och snabba på läkningen. Han fortsatte komma på kraniosakrala behandlingar, först rätt ofta men sedan allt mer glest. Knappt ett år senare var han tillbaka på jobbet fullt ut även om han delvis hade fått andra arbetsuppgifter som gav tid till återhämtning mellan varven. Han åt ”vanlig mat” igen men fortsatte undvika gluten och för mycket mejeriprodukter. Värken och ångesten försvann och magproblemen förbättrades tydligt även om Erik fortsatte att ha en lite känslig mage som inte klarade gluten.
Under tiden som Erik långsamt fick tillbaka krafterna arbetade vi också med lite djupare känslomässiga nivåer, redan tidigt i livet hade han fått ta ansvar för yngre syskon för att avlasta föräldrarna som arbetade mycket hårt. Han lärde sig nu ta hand om sig själv utifrån sina behov snarare än vad andra förväntade sig av honom. Under arbetsrehabiliteringen hade han fått samtalsterapi med inslag av KBT och mindfullness, och i samband med den kraniosakrala behandlingen kunde kroppen nu fullt ut medvetandegöra de gamla höga kraven han haft som barn, och kroppen kunde äntligen börja slappna av.

I grund och botten handlar all behandling om att frigöra kropp och psyke från olika sorters belastning för att kunna frigöra de egna inneboende läkande krafterna. För Erik var det tropiska parasiter och stress ända från barndomen som tog för mycket kraft från kroppens egna läkesystem och fick det att kollapsa. Andra klienter har haft problem med för mycket kvicksilver, smygande infektioner som tex Borrelia, eller större och djupare trauma tidigare i livet (eller alltihop samtidigt!) och läkningsarbetet kan behöva olika resurser. Även om det känts hopplöst länge går det att må bra mycket bättre igen.