Livscoachning

Ofta när jag arbetar med mina klienter ser jag tre olika faser i läkearbetet. Först kommer klienten med sina problem, fysiska och/eller psykiska och vi startar upp läkearbetet med behandlingar och de livsstilsförändringar som behövs. När klienten mår bättre kommer ibland nästa fas, som ofta handlar om frustration och sorg över tidigare förlorad livskvalitet, speciellt om problemen varit långvariga och vi nu nått avsevärd förbättring. (Typ: Här har jag mått så dåligt så länge och så var det inte svårare än så här att må bättre!)

Tredje fasen handlar om vad klienten ska göra med sitt liv, nu när det finns nya möjligheter eftersom man mår bättre. Det är här livscoachningen kommer in, och den är ett bra redskap för alla som funderar över livet, oavsett om man varit sjuk innan eller inte.

Livscoachningen har som mål att hjälpa dig vara dig själv här och nu, att leva ett för dig meningsfullt liv med just det innehåll du vill ha.

Livscoachning kan även hjälpa dig som vet att du närmar dig livets slut.

Jag arbetar även här utifrån grunden att det undermedvetna sitter i kroppen, och livscoachning innebär oftast att vi samtalar samtidigt som jag ger kroppsbaserad behandling. Vi utgår från dina behov och målsättning, och metoderna anpassas därefter. Exempel kan vara SER (Somato Emotional Release), EFT (Emotional Freedom Technique), visualiseringar, energiarbete, shamanskt helandearbete, medial vägledning mm.